Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Ovnen med stor drejeknap og display starter ikke

Problem
  • Ovnen tænder ikke, selvom handlingen på skærmen (f.eks. 'Påfyld vand') er afsluttet. 
  • Ovnen bliver ikke varm. 
Gælder
  • Ovne der er udstyret med display og drejeknap 
Løsning
  1. Alle beskeder på displayet, som f.eks. 'Påfyld vand' skal bekræftes med tryk på drejeknappen.
  2. Hold drejeknappen for at aktive indstillingsskærmen. 
  3. Hold og drej drejeknappen for at navigere i menuen. 
  4. Hold og tryk drejeknappen ind for at bekræfte en indstilling eller åbne den valgte undermenu. 
  5. For at vende tilbage til den forrige menu skal du finde tilvalget 'Tilbage' på menulisten eller bekræfte en valgt indstilling.
Tip

Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her