Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kuivaavan pesukoneen näytössä näkyy virheviesti E10, C1 tai äänimerkki kuuluu 1 kertaa / merkkivalo vilkkuu 1 kertaa

Ongelma:
  • Kuivaavan pesukoneen näytössä näkyy virheviesti E10, C1 tai äänimerkki kuuluu 1 kertaa / merkkivalo vilkkuu 1 kertaa. Se ilmaisee vedenotto-ongelman, riittämättömän vedensyötön tai poistoliitäntään liittyviä ongelmia.
Koskee seuraavaa:
  • Edestä täytettävä pesukone (integroitu ja vapaasti seisova)
Ratkaisu:

1. Tarkista vedensyöttö

Sulje hana ja irrota tuloletku. Aseta ämpäri tai muu vastaava astia hanan alle. Avaa hana ja tarkista, että siitä tulee riittävästi vettä. 
10 litran ämpärin pitäisi täyttyä noin minuutissa. 

2. Puhdista tuloletkun suodatin hanan vieressä.

Jos vesiventtiilissä on suodatin kohdassa, jossa tuloletku ruuvataan pesukoneeseen, sen on oltava myös puhdas.
 

3. Varmista tyhjennysletkun oikea asento

Tyhjennysletkun tulee ulottua enintään 10 cm alas veden poistoliitäntään. Katso asennusohjeet käyttöohjeesta tai laitteen mukana toimitetuista erillisistä  asennusohjeista. Voit ladata käyttöohjeen täältä.

4. Varmista oikea tyhjennyskorkeus

Veden poistoliitäntä saa olla enintään 100 cm ja vähintään 60 cm koneen pohjan yläpuolella tai käyttöohjeen mukaisesti. Katso asennusohjeet käyttöohjeesta tai laitteen mukana toimitetuista erillisistä  asennusohjeista. Voit ladata käyttöohjeen täältä.

5. Puhdista pumppu ja suodatin

Puhdista pumppu ja suodatin, mukaan lukien pumpun lapa (jos pumpun lapa on näkyvissä, käännä sitä lyijykynällä ja asenna suodatin uudelleen). Käynnistä sitten pesu korkeassa lämpötilassa lisäämättä pesujauhetta viemärijärjestelmän puhdistamiseksi. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit ladata käyttöohjeen täältä.

6. Tarkista onko poistoliitäntä tukkiutunut
                                                                                                                   
Tarkista tyhjentyvätkö poistoliitännät tyydyttävästi. Kokeile pestä siten, että tyhjennysletku on kulhossa tai pesualtaassa. 

7. Tarkista onko tyhjennysletku taipunut tai vääntynyt

Tyhjennysletkun taipuminen tai vääntyminen voi estää veden virtaamista letkun läpi. Voit tarkistaa sen koneen takana.

8. Käytä vähemmän pesujauhetta

Vaahto voi tukkia tasojärjestelmän, kun käytetään paljon pesujauhetta tai kun syntyy runsaasti vaahtoa.
Voit korjata tämän sammuttamalla koneen ja ravistamalla rumpua eteen- ja taaksepäin useita kertoja. Puhdista tyhjennyspumppu / suodatin ja suorita pesu korkeassa lämpötilassa ilman pesujauhetta.

9. Nollaa laite uudelleen

Irrota pistoke pistorasiasta, odota 30 sekuntia ja liitä se sen jälkeen uudelleen. 

8. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen

On suositeltavaa pyytää huoltoteknikkoa käymään, jos edellä mainitut ohjeet eivät ratkaise ongelmaa.

 
HUOMIO: Ongelmasta riippuen teknikon huoltovierailusta voidaan veloittaa myös takuuaikana.

Kirjaa ilmoitettu virhekoodi ja kerro se, kun kutsut paikalle huoltoteknikon. Tämä ei ratkaise ongelmaa, mutta auttaa teknikkoa tunnistamaan ongelman syyn.

 
Varoitus: Emme suosittele tuotteen käyttöä, ennen kuin ongelma on täysin korjattu. Irrota laite äläkä liitä sitä uudestaan, ennen kuin olet varma, että se voidaan tehdä turvallisesti.