Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Astianpesukoneessa tapahtuu oikosulkuja, sulakkeet palavat tai RCD-suojakytkimet laukeavat

Pesukonetta ja kuivausrumpua ei saa liittää samaan sulakepiiriin. Molempien laitteiden vaatima kokonaisteho ylittää tavallisten sulakepiirien turvallisen raja-arvon. Kun RCD-suojakytkin laukeaa tai sulake palaa laitteen päälle tai pois päältä kytkemisen yhteydessä, se johtuu maahan kohdistuvasta vuodosta tai oikosulusta. Jos useita eri laitteita on kytketty samaan sulakepiiriin, sulake voi palaa tai RCD-suojakytkin voi laueta.

  • Ongelma voidaan korjata kytkemällä laite toiseen sulakepiiriin.

Älä koskaan käytä laitteissa jatkojohtoa, muutoin olemassa on oikosulku- tai tulipalovaara.

  • Jos yllä annetut ohjeet eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.