Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kuivaavan pesukoneen LED-merkkivalo vilkkuu

  • Tarkista toimintopainikkeet, jotka voidaan esiasettaa laitteen käyttöpaneelissa. Jotkin tai kaikki näiden LED-merkkivalojen yhdistelmät syttyvät joko ohjelman alussa tai sen aikana.
  • Jos valo syttyy ohjelman päätyttyä, ohjelma on voinut päättyä. Tarkista, voidaanko luukku avata tai onko laskin nollautunut. Jos laitteessa on näyttö, tarkista näkyykö näytössä "Loppu". Huomaa, että luukku voidaan avata noin 3–5 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä. Tämä turvatoiminto on kaikissa pesukoneissa.
  • Ohjelma on voitu pysäyttää tai keskeyttää vahingossa. Kokeile käynnistää ohjelma uudelleen painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
  • Vilkkuva LED-merkkivalo ilmoittaa virheistä, näytössä näkyy lisäksi yleensä virhekoodi. Ota tässä tapauksessa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.