Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kuivaavan pesukoneen kuivausohjelma on liian pitkä tai lyhyt

Joissakin malleissa kesto lyhenee tai pitenee automaattisesti, sillä ohjelman kesto määrittyy täyttömäärän, pyykkien painon, tyypin ja kosteustason mukaan. Tämä koskee sekä pesu- että kuivausohjelmia.

Jos laite suorittaa kuivausohjelman, ohjelma pitenee tai lyhenee täyttömäärän, pyykkien painon, tyypin ja kosteustason mukaan. Joissakin malleissa on lisäksi pyykkien kuivuustason elektroninen tunnistustoiminto, ohjelma ei tällöin pääty ennen kuin pyykit ovat täysin kuivia.

Lue alla olevat ohjeet:

  • Jos Rypistymisen esto -toiminto on valittu, poista se.
  • Jos Lisähuuhtelu-toiminto on valittu, poista se.
  • Varmista, että laitteeseen tulee vettä ja vedenpaine on riittävän korkea. Muutoin ohjelman kesto pitenee. Joissakin tapauksissa se voi olla pesuaineen liukenemisen kannalta liian lyhyt. Jos koneeseen ei tule riittävästi vettä, katso lisäohjeita ohjekirjasta.
  • Jos Ajastin-toiminto on valittu, poista se.
  • Varmista, että laite pumppaa veden pois kokonaan. Jos laite tunnistaa, ettei vedentaso ole muuttunut ennen linkousohjelmaan siirtymistä, se voi toistaa pesuohjelman. Jos pumppu ei pumppaa vettä pois, katso lisäohjeita ohjekirjasta.