Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Pesukoneen näytössä näkyy virhekoodi Eb0, Ebo tai äänimerkki kuuluu 11 kertaa / merkkivalo vilkkuu 11 kertaa

Virransyötön liian alhainen jännite:

Ongelma voi johtua laitteen virransyötön liian alhaisesta jännitteestä. Tarkista jännite liittämällä laite toiseen paikkaan ja käyttämällä sitä uudelleen.

Käytössä on jatkojohto:

Ongelma voi johtua jatkojohdosta, jonka avulla laite on kytketty verkkovirtaan.

  • Poista jatkojohto ja yritä uudelleen.

Ei maadoitusta:

Virhe voi esiintyä, jos laite on kytketty maadoittamattomaan pistorasiaan.

  • Tarkista, että laite on kytketty maadoitettuun sähköverkkoon. Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan ja yritä uudelleen.
  • Tämä ongelma voidaan joskus korjata nollaamalla laite. Kytke tällöin laitteen virta pois ja kytke se uudelleen päälle noin 20-30 sekunnin kuluttua.
  • Testaa laitteen virheetön toiminta.

Jos yllä annetut ohjeet eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.