Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Näytössä näkyy virheviesti i30

Tämä virhe ilmoittaa vuodosta ja/tai veden kertymisestä laitteen alaosaan. Katkaise laitteen vedensyöttö vesivahingon välttämiseksi.

  • Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen ongelman korjaamiseksi.