Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Lampan i maskinen fungerar inte

The bulb is expired
  • Dra ur kontakten till eluttaget och byt lampan enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
Light switch is jammed

Om din maskin har en synlig strömbrytare, är den placerad inuti.

  • Rengör den och se till att den rör sig obehindrat.
One or both doors have been left open too long

Om luckan har varit öppen för länge kommer systemet att släcka lamporna.

  • Stäng luckan helt och öppna den igen för att se om problemet löst sig.

 

Om inget av ovanstående löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.