Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kompressorn är igång länge

Det är helt normalt. Kompressorn kan vara igång i upp till 45 minuter per timme och utan paus om produkten har en elektroniskt styrd kompressor, då endast intensiteten ändras efter behov.

  • Om temperaturen i kylskåpet eller frysen är normal behöver man inte oroa sig.

Det kan också finnas andra anledningar till att kompressorn är igång en längre tid:

The temperature is set incorrectly

Normal driftstemperatur är 4 - 5 °C i kylskåp och -18 °C som varmast i frysar. Om temperaturen är för lågt inställd ökar detta kompressorns driftstid.

Large amounts of food were recently stored in the appliance

Kompressorn är igång under en lång tid om mycket mat måste kylas ner.

The food items were warm when they were put in the appliance

Kompressorn är igång under en lång tid om varm mat måste kylas ner.

High room temperature

Om omgivningstemperaturen är hög ökar detta kompressorns driftstid.

The door is not closed properly

Om dörren inte är ordentligt stängd eller om tätningen är trasig kommer varm luft in i kylskåpet eller i frysen. Detta ökar kompressorns driftstid.