Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Det är svårt att dra ut lådorna

Det kan bero på mat som vidrör hyllan ovanför lådan, eller om styrskenan är smutsig eller att något är i vägen.

Rengör lådan, rullarna och skenan för att se om det löser problemet.