Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Omhängning av luckan

Omhängning av en dörr på ett kylskåp eller en frys går vanligtvis att göra.

  • Se bruksanvisningen för mer detaljerad information.
  • Om proceduren inte finns med i bruksanvisningen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
  • Was this article helpful?