Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Det finns frost eller is på sidorna och kanterna på min frys

Problem 
  • Det finns frost eller is på sidorna och kanterna på min frys
Gäller
  • Stående frysskåp
Lösning 

1. Frosta av frysen 
Information om rengöring och underhåll finns i användarhandboken. Du kan ladda ned användarhandboken här.
I frysar med frostfri teknik, tinas isen automatiskt. Om frysen inte är en frostfri modell, måste du avfrosta den själv efter behov.

2. Undvik att öppna dörren för ofta eller att lämna dörren öppen under längre perioder

3. Ställ in temperaturen på cirka -18 °C
Kontrollera temperaturen med en termometer i ett glas matolja, placerat så nära dörren som möjligt. Gör en temperaturavläsning efter cirka 12 timmar. 

4. Förvara alltid mat i aluminiumfolie eller lufttäta behållare

5. Se till att frysen är tillräckligt ventilerad, vilket visas i användarhandboken eller installationsanvisningar

6. Se till att dörrtätningen på kanten av dörren är ordentligt fastsatt
Kontrollera att dörrtätningen fungerar ordentligt genom att sätta ett pappersark i dörren när den stängs och dra sedan ut det. Om du kan dra ut det utan motstånd, stängs dörrarna inte ordentligt och tätningarna bör bytas ut.

7. Se till att dörrtätningen är ren
Tätningen kan rengöras med en fuktig trasa och lite rengöringsmedel. 

8. Kontrollera om dörrtätningen är deformerad
Om så är fallet kan problemet vanligtvis lösas genom att värma den i några sekunder med en hårtork och sedan försöka sträcka ut gummit.    
VARNING! Värm inte dörrtätningen för mycket, för då kan både tätningen och dörren skadas.    

9. Kontrollera gångjärnen och byt ut eventuellt defekta gångjärnsdelar

10. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
Om ovanstående råd inte löser problemet, rekommenderar vi att du besöker en servicetekniker.

Orsak
  • Det är normalt att det bildas frost och is i frysar. När dörren öppnas kommer det in fuktig luft, vilket gör att is skapas. 
  • Rätt installation och användning av frysen hjälper dig att spara energi och skydda miljön. 
  • Oinslagna livsmedel släpper ut mycket fukt och ökar isvolymen i apparaten.

 

  • Was this article helpful?