Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Temperaturen i kyl-frysen är för låg

Problem    
  • Kyler för mycket, det är för kallt i kylskåpet 
  • Temperaturen är för låg i kylskåpet 
  • Kylskåpet fryser, det bildas is på insidan 
Gäller 
  • Kylskåp
  • Kyl-frys 
Lösning 

1. Kontrollera om skåpet kyler korrekt
Mät temperaturen med en termometer i ett glas vatten placerat inuti kylskåpet. Om temperaturen är mellan +4 och +5 °C fungerar kylskåpet korrekt. Livsmedlets kärntemperatur är viktigare än kylens inre lufttemperatur, eftersom lufttemperaturen fluktuerar under varje kylcykel (mellan kylkompressorns start och stopp). Observera att billigare termometrar kan visa variationer på ± 1-2 °C eller mer. 
Justera temperaturen genom att vrida på temperaturregulatorn eller genom att använda kontrollpanelen.  

2. Koppla från inköpsläget
Kontrollera i användarhandboken för att se om din apparat har den här funktionen och hur du kan stänga av den. Du kan ladda ned användarhandboken här.

3. Kontrollera om fläkten inuti skåpet är igång (om skåpet har en fläkt) 
Du kan kontrollera fläkten genom att stänga dörren ett ögonblick och öppna den igen. Strax efter att dörren har öppnats kan du höra om fläkten är igång och om den stannar för tidigt. 

4. Kontrollera att lådorna är helt stängda/inskjutna hela vägen

5. Om kylskåpet har ett lock/spjäll till cirkulationsfläkten för kall luft, som kan öppnas och stängas, kan du stänga den
Locket sitter normalt ovanför lådorna eller den bakre väggen bakom lådorna. 

6. Se till att inga livsmedel vidrör skåpets bakre vägg
Flytta objekt som vidrör den bakre väggen för att förhindra att vatten eller is bildas på hyllan. Den bakre väggen fryser under kylning och isen omvandlas till vatten under den automatiska avfrostningen. Om objekt vidrör bakväggen under avfrostningen, kommer vattnet att rinna på hyllan istället för att rinna ner i utloppet.  

7. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
Om ovanstående råd inte löser problemet, rekommenderar vi att du besöker en servicetekniker.

 

  • Was this article helpful?