Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Svårt att dra ut lådorna i kyl och frys

Problem
 • Det går inte att dra fram lådor i kyl- och frys
 • Något blockerar lådorna i frys
 • Väldigt trögt att få ut grönsakslåda i kyl
Avser
 • Kyl
 • Frys
 • Kyl- och frys kombiskåp. 
Lösning
 1. Ta ut alla lådor som är svåra att dra fram
 2. Rengör skenorna
 3. Kontrollera så att inga matvaror blockerar lådorna
 4. Gör en manuell avfrostning
 5. Kontakta service om problemet kvarstår
Orsak
 • Matrester som sitter i vägen
 • Matvaror som blockerar lådorna
 • Frostbildning
 • Slitage på skenor