Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Dörren till mitt kylskåp är svår att öppna

Problem 
  • Dörren är svår att öppna
  • Man måste dra hårt i dörren innan den öppnas
Gäller 
  • Kylskåp
Lösning 

1. Tryck fingret mot insidan av hörnet på dörrtätningen för att avlägsna lite sug och göra det lättare att öppna dörren strax efter stängningen.   

2. Vänta cirka en minut innan du öppnar dörren igen om den precis har stängts 

3. Undvik att slå igen dörren hårt 

4. Se till att kylskåpet står rakt
Justera fötterna på undersidan och kontrollera nivån med ett vattenpass
5. Kontrollera om gångjärnen är skadade och byt ut eventuellt defekta gångjärnsdelar 

6. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
Om ovanstående råd inte löser problemet, rekommenderar vi att du besöker en servicetekniker.

Orsak 
  • Luft i kylskåp eller frys ”krymper” när det blir kallare. Detta kan ibland skapa ett sug, vilket gör det svårt att öppna dörren. Om dörren stängs snabbt eller slås igen hårt, stängs luften ute och det kan ta flera minuter innan vakuumet släpper, varefter dörren kan öppnas normalt. Sug i kylskåp eller frys när dörren har stängts är normalt och inte ett produktfel. 

 

  • Was this article helpful?