Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kylskåpet läcker vatten

Problem
 • Läcker vatten ifrån kylskåpet 
 • Samlas kondensvatten i kylskåpet 
 • Rinner vatten underifrån kylskåpet
Avser
 • Fristående kylskåp 
 • Kombinerad kyl/frys 
 • Integrerad kylskåp 
Lösning 
 1. Rengör dräneringshålet i kylskåpet (Enklast med tops eller piprensare)
 2. Töm droppskål 
 3. Placera varorna i skåpet så luften kan cirkulera fritt 
 4. Blockera inte dräneringshålet med varor 
Orsak
 • Det samlas kondensvatten i kylskåpet, detta beror på olika faktorer.
 • Exempelvis att varorna är väldigt tätt placerade eller att dräneringshålet är blockerat. Detta kondesvatten åker ner via dräneringshålet till droppskålet där vattnet sedan avdunstar.
 • Om dräneringshålet är blockerat kan inte kondensvattnet rinna ner till droppskålen, detta bidrar då till att det samlas mycket vatten i skåpet och kan rinna ut ifrån skåpet. Om droppskålen är full och inte har kunnat avdunsta så rinner vattnet över och orsaker en "läcka" under kylskåpet. 
 • Was this article helpful?