Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kylskåp sommartid

Problem
 • Fukt i kylen
 • Maten fuktig
 • Frost på bakplattan
 • Mycket vatten i avdunstningsskålen
Avser
 • Fristående kylskåp
 • Kombinerad fyl & frys
Lösning
 1. Försök att inte öppna dörren mer än nödvändigt
 2. Håll inte dörren öppen under långa perioder
 3. Har du isbildning i en kyl med DME-kylning, kontakta auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Under sommarmånaderna är luftfuktigheten högre
 • Luft kondenserar alltid mot en kall yta vilket innebär mer kondens
 • Was this article helpful?