Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kyl och frys fungerar inte samtidigt

Problem
 • Kyl fungerar men inte frys
 • Frys fungerar men inte kyl
 • Bara en del av kyl och frys fungerar
 • Kombiskåpet fungerar inte helt
Avser
 • Kombiskåp (kyl/frys)
Lösning
 1. Kontrollera säkring / proppen 
 2. Bryt strömmen till skåpet i en timme
 3. Kontakta service
Orsak
 • Strömavbrott / kortslutning
 • Trasig säkring eller propp
 • Fel i kretskort
 • Was this article helpful?