Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Hur mycket kan frys frysa in?

Problem
  • Infrysningskapacitet frys kilogram 
  • Hur mycket tar frysen
Avser
  • Fristående frys
  • Kombinerad kyl och frys
Lösning
  1. Se bruksanvisning under teknisk information för infrysningskapacitet 
  • Was this article helpful?