Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Frysar sommartid

Problem
 • Mycket frost i frysen
 • Mer frost är normalt
Avser
 • Fristående frys
 • Kombinerad kyl & frys
Lösning
 1. Det är normalt att det bildas mer is under sommarmånaderna på grund av högre luftfuktighet
 2. Har det bildats is runt fläkten på en självavfrostande frys behöver den avfrostas manuellt
 3. Undvik att öppna frysdörren för många gånger
 4. Undvik att ha frysdörren öppen under långa stunder
Orsak
 • På sommaren blir luften varmare och mer fuktig
 • När man öppnar och stänger frysdörren så kommer det in varmluft och det bildas kondens
 • Denna kondens fryser sedan till is.
 • Was this article helpful?