Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Frys fungerar inte

Problem
  • Blir inte kallt i frysen
  • Frysen verkar vara avstängd
  • Endast displayen lyser
  • Rumstemperatur i frys
Avser
  • Frysar
Lösning
  1. Dra ut strömkontakten till produkten och vänta minst 30 minuter
  2. Återanslut ström och sätt igång produkten
  3. Låt produkten stå på i två timmar
  4. Kvarstår problemet, kontakta auktoriserat servicecenter
  • Was this article helpful?