Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kyl-frysen visar ett tankstreck (”— ”) på displayen

Problem 
  • Frysen visar tankstreck ”—”
  • Temperaturen i frysen är lägre än än 0°C
Gäller 
  • Kyl-frys
  • Kylskåp
Lösning 

1. Kontrollera om skåpet kyler korrekt
Mät temperaturen med en termometer i ett glas vatten placerat inuti kylskåpet. Om temperaturen är mellan +4 och +5 °C fungerar kylskåpet korrekt. Livsmedlets kärntemperatur är viktigare än kylens inre lufttemperatur, eftersom lufttemperaturen fluktuerar under varje kylcykel (mellan kylkompressorns start och stopp). Observera att billigare termometrar kan visa variationer på ± 1-2 °C eller mer. 
Justera temperaturen genom att vrida på temperaturregulatorn eller genom att använda kontrollpanelen.

2. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
Om ovanstående råd inte löser problemet, rekommenderar vi att du besöker en servicetekniker.
 

 

  • Was this article helpful?