Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Kyl-frysen visar F6 på displayen

Problem 
  • Felmeddelande F6 eller F7 på displayen till mitt kylskåp/kyl-frys
Gäller 
  • Kylskåp
  • Kyl-frys
Lösning 

1. Kontrollera om strömförsörjningen till produkten har stängts av

2. Undvik att lämna dörren öppen under längre perioder

3. Kontrollera om dörren är ordentligt stängd

4. Kontrollera om skåpet kyler korrekt
Mät temperaturen med en termometer i ett glas vatten placerat inuti kylskåpet. Om temperaturen är mellan +4 och +5 °C fungerar kylskåpet korrekt. Livsmedlets kärntemperatur är viktigare än kylens inre lufttemperatur, eftersom lufttemperaturen fluktuerar under varje kylcykel (mellan kylkompressorns start och stopp). Observera att billigare termometrar kan visa variationer på ± 1-2 °C eller mer. 
Justera temperaturen genom att vrida på temperaturregulatorn eller genom att använda kontrollpanelen.
5. Om orsaken till problemet är en tillfälligt förhöjd temperatur inuti apparaten, kommer felet att försvinna några timmar senare när temperaturen har återgått till det normala

6. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
Om ovanstående råd inte löser problemet, rekommenderar vi att du besöker en servicetekniker.
 

 

  • Was this article helpful?