Skip to main content
Electrolux | How to and Help

”0” eller en kvadrat blinkar på displayen på min kyl-frys

Problem 
  • “0” eller en kvadrat syns eller blinkar på frysens display.
Gäller 
  • Kylskåp
  • Kyl-frys
  • Frys
Lösning 

1. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
”0” eller en kvadrat som blinkar på displayen indikerar att det finns ett problem med temperatursensorn. Vi rekommenderar att du besöker en servicetekniker.

 

  • Was this article helpful?