Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Det hörs inget från kompressorn.

Se till att produkten är ordenligt ansluten till elnätet och att kylsystemet är på.

Lyssna efter ljud efter en timme.

Om produkten är på och kompressorn är tyst kan kylskåpet vara igång på den automatiska avfrostningscykeln. Avfrostningsprogrammet körs regelbundet och tar cirka 30 minuter. Läs användarhandboken för att se om din produkt använder den här funktionen.

Du kan mäta kylskåpets funktion genom att placera ett glas vatten med en termometer, mitt på den mittersta hyllan och avläsa temperaturen efter 6 till 8 timmar. Om temperaturen som visas motsvarar den du ställde in, fungerar din produkt.

Om ovanstående råd inte löser problemet kan det lösas av en servicetekniker.

  • Was this article helpful?