Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlarens kondensor-LED lyser

Problem/tillstånd
  • Torktumlarens kondensor-LED lyser. Den här lampan indikerar att kondensorn måste rengöras.
Gäller för
  • Torktumlare med värmepump
  • Kondenstorktumlare
Åtgärd

1. Rengör kondensorn, filtren och luftkanalerna.

Se bruksanvisningen för detaljerad information. Du kan ladda ner bruksanvisningen här.

2. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om ovanstående förslag inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

 

  • Was this article helpful?