Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod EHO, EH0

Problem/tillstånd
  • Torktumlaren visar felkod EHO, EH0. Detta indikerar ett problem med strömförsörjningen.
Gäller för
  • Ventilerad torktumlare
  • Kondenstumlare
  • Torktumlare med värmepump
Åtgärd

1. Kontrollera strömförsörjningen genom att ansluta en annan produkt till samma uttag och se om den fungerar.

Om den andra produkten inte heller fungerar, är det troligen ett ledningsfel.

Varning! Använd aldrig förlängningskablar för att ansluta maskinerna. Det kan orsaka kortslutning eller brandfara.

Viktigt! Kontakta en lokal elektriker och be om råd och vägledning för hur man åtgärdar inkopplingsproblem.

2. Återställ maskinen.

Dra ut kontakten ur vägguttaget, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den igen (samma resultat kan åstadkommas med hjälp av säkerhetsbrytaren).
När du har anslutit produkten, slå på den och välj ett program.
3. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om ovanstående förslag inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Anteckna den felkod som rapporteras och uppge den när du bokar in en tekniker. På så sätt underlättar du teknikerns uppgift att identifiera orsaken till problemet.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.

 

  • Was this article helpful?