Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod E80

Problem/tillstånd
  • Torktumlaren visar felkod E80. Detta indikerar ett problem med programväljaren eller programvaran.
Gäller för
  • Ventilerad torktumlare
  • Kondenstumlare
  • Torktumlare med värmepump
Åtgärd

1. Se till att programväljaren inte är inställd mellan två programalternativ.

2. Återställ maskinen.

Dra ut kontakten ur vägguttaget, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den igen (samma resultat kan åstadkommas med hjälp av säkerhetsbrytaren).
När du har anslutit produkten, slå på den och välj ett program.

3. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om ovanstående förslag inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Anteckna den felkod som rapporteras och uppge den när du bokar in en tekniker. På så sätt underlättar du teknikerns uppgift att identifiera orsaken till problemet.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.

 

  • Was this article helpful?