Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod C6

Problem
  • Felkod C6 på displayen
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Kontrollera om maskinen är ansluten till ett jordateluttag
  2. Om inte, är det ett problem med fuktmätningen, vilket kan fastställas av ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Om torktumlaren visar felkod C6 är det fel på fuktsensorn. Programmet tar längre tid än normalt, mer än 4,5 timmar.