Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlare visar felkod ERR

Problem
  • Felkod ERR visas på displayen när man byter program efter att program har startat
  • Felkod ERR visas när man ändra inställningar efter att program har startat
Avser
  • Ventilationstorktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Stäng av och sätt igång torktumlaren
  2. Välj önskat program
  3. Funktionen kan inte användas till valt program, mer information finns i användarhandboken