Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlare visar felkod E60

Problem
  • Felkod E60
  • Torktumlaren värms inte upp
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Rengör filter och kondensor enligt användarhandbokens instruktioner
  2. Se till att det finns tillräckligt med frisk luft i rummet och att produkten inte är inbyggd
  3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Felkod E60 indikerar fel på uppvärmningen.
  • Det kan orsakas av otillräcklig ventilation i rummet eller att filtrena är smutsiga