Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlare visar felkod CD

Problem
  • Torktumlaren visar felkod CD på displayen
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Felkod CD indikerar att det är fel på dörrspärren. Kontakta ett auktoriserat servicecenter