Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlare visar felkod C8

Problem
  • Torktumlaren visa felkod C8
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Återställ produkten genom att ta bort kontakten från eluttaget, vänta 30 sekunder och sätt sedan i den igen
  2. Kvarstår problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Felkod C8 indikerar att det är fel på temperatursensorn.