Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlare startar inte

Problem
  • Torktumlaren startar inte
  • Torktumlaren fungerar inte
  • Torktumlaren går inte igång efter sista torkningsfasen
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Återställ produkten genom att ta bort kontakten från eluttaget, vänta 30 sekunder och sätt sedan i den igen
  2. Prova att sätta igång torktumlaren. Kvarstår problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter