Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlare luktar illa

Problem
  • Dålig lukt från torktumlaren
  • Torktumlaren luktar obehagligt
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Har du en torktumlare med kondensor eller värmepump, rengör filter i lucköppningen eller kondensorkammaren. Läs bruksanvisningen
  2. Kvarstår problemet efter rengöring, kontakta ett auktoriserat servicecenter
  • Was this article helpful?