Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod E50

Problem
  • Felkod E50
  • Motorfel
  • Fel på programvaran
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Prova med att återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget eller stäng av säkring, vänta 30 sekunder och sätt tillbaka kontakten
  2. Slå på maskinen, välj ett program och starta
  3. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter