Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tiden ändras på torktumlare

Problem
  • Tiden ändras
  • Programtiden stämmer inte
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Orsak
  • Den tid som visas på displayen för torktumlare är inte densamma som den tid som anges på energimärkningen
  • Energimärkningsetiketten indikerar torkningstiden för maximal tvättmängd medan tiden som visas på displayen är torkningstiden för aktuell tvättmängd
  • En torktumlare torkar vanligtvis ca. 5 kg per timme, så tiden som visas är för den aktuella mängden
  • Was this article helpful?