Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Ludd på tvätt från torktumlare

Problem
 • Ludd fastnar på tvätten
Avser
 • Torktumlare
 • Kondenstorktumlare
 • Värmepumpstumlare
Lösning
 1. Kontrollera luftcirkulationen under tvättning
 2. Rengör filtren i lucköppningen
  • Har du kondensortumlare eller värmepumpstumlare ska även kondensorn rengöras
  • Har du en frånluftstorktumlare, kontrollera om det finns obegränsat luftflöde genom ventilationsslangen och väggarna
 3. Kvarstår problemen efter rengöring, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
 • Det är normalt att ludd bildas under torkningsprocessen beroende på vilken typ av tvätt du torkar (t.ex. nya handdukar, fleece etc)