Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Luckan till torktumlare går inte att öppna

Problem
  • Luckan går inte att öppna
  • Handtaget är trasigt
  • Luckan låst sig
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Kontrollera om något av handtakets delar har synliga tecken på skador
  2. Om de är skadade eller om luckan fortfarande inte kan öppnas, kontakta ett auktoriserat servicecenter

 

  • Was this article helpful?