Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Mycket fukt i rummet, på väggar och fönster där torktumlaren står

Problem/tillstånd
  • Mycket fukt i rummet, på väggar och fönster där torktumlaren står
Gäller för
  • Torktumlare med värmepump
  • Kondenstorktumlare
Åtgärd

1. Se till att torktumlaren inte är inbyggd i exempelvis ett slutet skåp utan ventilation.

Torktumlaren kan installeras som en fristående enhet eller under bänken med tillräckligt fritt utrymme runt om den. Se bruksanvisningen eller den separata installationsbroschyren som medföljer maskinen. Du kan ladda ner bruksanvisningen här.

2. Installera maskinen i ett utrymme med gott om plats och god ventilation:

Om torktumlaren installeras i ett rum som är för litet finns det risk för kondensbildning.

Se därför till att installera maskinen i ett utrymme som är tillräckligt stort (större än ca 10–12 m2).
Mindre utrymmen blir snabbt mycket varma när torktumlaren arbetar och luftfuktigheten kondenseras då på ytor som håller en lägre temperatur.
Problemet kan åtgärdas i många fall genom god ventilation, t.ex. genom att öppna ett fönster eller en dörr i rummet under torkningsprocess.
3. Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35℃.

Torktumlaren avger värme till omgivningen och om denna värme kommer i kontakt med kalla väggar, fönster o.s.v. kondens/fukt bildas på dessa kalla ytor. (Det är luftfuktigheten i rummet som kondenseras.)
Se till att torktumlaren installeras i ett utrymme med en temperatur som ligger runt 20 °C.
4. Rengör filter och luckans tätning.

Om maskinens filter och lucktätning inte rengörs kan detta ge upphov till onödigt mycket fukt i rummet. Se bruksanvisningen för vidare information. Du kan ladda ner bruksanvisningen här.

5. Kontrollera att lucktätningen inte uppvisar några tecken på skada.

Om lucktätningen är skadad kan detta ge upphov till onödigt mycket fukt i rummet.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om du behöver byta ut en skadad lucktätning.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.

 

  • Was this article helpful?