Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlaren visar felkod E80

Problem
  • Felkod E80
  • Fel på programväljaren
  • Fel på programvaran
Avser
  • Torktumlare
  • Kondenstorktumlare
  • Värmepumpstumlare
Lösning
  1. Se till så att programväljaren inte är inställd mellan två programval
  2. Prova med att återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget eller stäng av säkring, vänta 30 sekunder och sätt tillbaka kontakten
  3. Slå på maskinen, välj ett program och starta
  4. Kvarstår problemet behöver du kontakta ett auktoriserat servicecenter