Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Torktumlare visar synliga tecken på skador

Om du upptäcker en skada när du plockar upp produkten:
  • Kontakta återförsäljaren omedelbart för att meddela att det blev en skada på produkten under leveransen. Återförsäljarens telefonnummer finns på fakturan eller följesedeln.

Försök inte ansluta eller använda produkten.

Om du upptäcker en skada efter installation eller första användning:
  • Kontakta återförsäljaren omedelbart för att meddela att det blev en skada på produkten efter installation eller användning.
Begär service:
  • Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
  • Nya delar/komponenter finns i vår webbshop.

 

  • Was this article helpful?