Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinen-torktumlaren visar felkod E40 eller avger 4 pip/4 blinkningar

Problem/tillstånd
  • Tvättmaskinen-torktumlaren visar felkod E40 eller avger 4 pip/4 blinkningar
Gäller för
  • Tvättmaskin-torktumlare (inbyggd och fristående)
Åtgärd

1. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

Tryck in luckan med fast hand vid behov. Det ska höras ett klick.

2. Kontrollera att tvätt inte har fastnat mellan lucktätningen och luckglaset.

Ta vid behov ut lite av tvätten ur trumman innan du startar programmet igen.

3. Det är för mycket tvätt i maskinen (överfylld).

Ta vid behov ut lite av tvätten ur trumman innan du startar programmet igen.

4. Kontrollera det mekaniska barnsäkerhetslåset (i tillämpliga fall).

Inaktivera barnsäkerhetslåset med hjälp av ett mynt eller liknande föremål och försök igen. För detaljerade anvisningar, se bruksanvisningen som medföljer maskinen. Du kan ladda ner bruksanvisningen här.

5. Det är fel på lucklåset.

Om ovanstående råd inte löser problemet kan det hända att luckans lås är defekt och behöver bytas. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Anteckna den felkod som rapporteras och uppge den när du bokar in en tekniker. På så sätt underlättar du teknikerns uppgift att identifiera orsaken till problemet.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.