Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinen-torktumlaren visar felkod E20 eller C2, avger 2 pip/2 blinkningar

Problem/tillstånd
  • Tvättmaskinen-torktumlaren visar felkod E20 eller C2, avger 2 pip eller 2 blinkningar. Detta indikerar pumpproblem.
Gäller för
  • Fristående tvättmaskin-torktumlare
  • Inbyggd tvättmaskin-torktumlare
Åtgärd

1.    Se till att tömningsslangen sitter på rätt ställe.

Tömningsslangen ska inte vara införd mer än 10 cm ner i avloppet. Se installationsanvisningarna i bruksanvisningen eller den separata installationsbroschyren som medföljer maskinen. Du kan ladda ner bruksanvisningen här.

2.    Se till att tömningsrörets höjd är korrekt.

Tömningsröret måste vara minst 60 cm och högst 100 cm högt över maskinens bas eller så som visas i bruksanvisningen. Se installationsanvisningarna i bruksanvisningen eller den separata installationsbroschyren som medföljer maskinen. Du kan ladda ner bruksanvisningen här.

3.    Rengör pumpen och filtret.

Rengör pumpen och luddfiltret, inklusive pumpbladet (om pumpbladet syns, rotera det med en penna och sätt tillbaka filtret). Starta därefter en varm tvätt utan tvättmedel för att rengöra tömningssystemet. För detaljerade anvisningar, se bruksanvisningen som medföljer maskinen. Du kan ladda ner bruksanvisningen här.

4.    Kontrollera att avloppet inte är igensatt.

Kontrollera att maskinen tappar av vatten som den ska. Pröva att köra en tvätt med tömningsslangen placerad i en hink eller i vasken.

5.    Kontrollera att tömningsslangen inte är veckad eller har snott sig.

Om tömningsslangen har veckats eller snott sig finns det risk för att vattnet inte kan flöda fritt genom slangen. Du kan kontrollera detta på baksidan av maskinen.

6.    Använd mindre tvättmedel (pulver).

När mycket tvättmedelspulver används eller om det skummar mycket finns det risk för att nivåsystemet sätts igen av skum.
Du åtgärdar problemet genom att stänga av maskinen och vicka trumman fram- och tillbaka flera gånger. Rengör tömningspumpen/-filtret och kör sedan en varm tvätt utan tvättmedel.

7. Slå av strömmen till tvättmaskinen-torktumlaren.

Problemet kan åtgärdas genom att slå från strömmen till tvättmaskinen i 1–2 timmar och sedan starta ett tvättprogram igen. Om pumpen är igensatt slår en bimetallsäkring från pumpen. När pumpen har svalnat bör den fungera som vanligt igen.

8. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om ovanstående förslag inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Anteckna den felkod som rapporteras och uppge den när du bokar in en tekniker. På så sätt underlättar du teknikerns uppgift att identifiera orsaken till problemet.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.