Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskin utlöser säkringar

Problem
  • Kortslutning
  • Säkringar går
  • Jordfelsbrytare utlöses
Avser
  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt-tork
  • Torktumlare
Lösning
  1. Sätt i kontakten i ett annat uttag
  2. Använd aldrig förlängninskabel för att ansluta maskinerna
  3. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta ett auktoriserat servicecenter
Orsak
  • Tvättmaskinen och torktumlaren ska inte anslutas till samma säkringskrets. Strömmen som krävs av de två maskinerna ihop överstiger den säkra kapaciteten hos standardsäkringskretsar. Om en jordfelsbrytare utlöses eller en säkring går när du slår på eller stänger av maskinen beror det på jordfel eller kortslutning. Om fler produkter är anslutna till samma säkringskrets kan det göra att säkringen går eller att jordfelsbrytaren löses ut