Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvätt-torkmaskinens lucka öppnas mitt under programmet

  • Luckan kan vanligtvis öppnas precis i början av ett tvättprogram genom att trycka på start/paus-knappen.
  • Om luckan kan öppnas under en tvätt- eller centrifugeringsfas, när maskinen har fyllts med vatten, ska du omedelbart stänga av strömförsörjningen till maskinen. Kontakta auktoriserat servicecenter och använd inte maskinen förrän problemet är löst.
  • Was this article helpful?