Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Efter den sista torkningsfasen sätts inte tvätt-torkmaskinen på igen

Om tvätt-torkmaskinen inte sätts på efter en torkningsfas är det ett tekniskt fel på produkten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.