Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinspumpen går kontinuerligt och det bildas skum

Problem/tillstånd
  • Tvättmaskinspumpen går kontinuerligt och det bildas skum
Gäller för
  • Frontmatad tvättmaskin (inbyggd och fristående)
  • Toppmatad tvättmaskin
Åtgärd

1. Stäng av maskinen och rengör tömningspumpen och -filter.

Om tvättmaskinspumpen går hela tiden och det bildas skum är det ett tecken på att för mycket tvättmedel används. Detta leder till kraftig skumbildning som sätter igen nivåsystemet. Rengör pumpen och luddfiltret, inklusive pumpbladet (om pumpbladet syns, rotera det med en penna och sätt tillbaka filtret). För detaljerade anvisningar, se bruksanvisningen som medföljer maskinen. Du kan ladda ner bruksanvisningen här.

2. Kör en varm tvätt utan tvättmedel för att skölja ur alla tvättmedelsrester från maskinen.  
3. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om ovanstående förslag inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.