Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinen visar felkod EHO, EH0, EH1, EHI

Problem
 • Visar felkod EHO / EH0
 • Visar felkod EH1 / EHI
Avser
 • Tvättmaskin
Lösning
 1.  Kontrollera strömförsörjningen genom att ansluta en annan produkt till samma uttag
 2. Om den produkten inte heller fungerar, är det troligen ett ledningsfel
 3. Kontakta elektriker
 4. Är strömförsörjningen OK, försök återställa produkten
 5. Anslut produkten på nytt
 6. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserat servicecenter
Orsak
 • EHO / EH0 betyder att det är ett problem med strömförsörjningen
 • EH1 / EHI betyder att strömförsörjningen är lägre/högre än vad maskinen klarar

Använd aldrig förlängningskablar för att ansluta maskinerna. Det kan orsaka kortslutning eller brandfara.

 

 • Was this article helpful?