Skip to main content
Electrolux | How to and Help

Tvättmaskinen visar felkod E80 eller avger 8 blinkningar

Problem
  • Felkod E80
  • 8 blinkningar
Avser
  • Tvättmaskin
  • Kombinerad tvätt & tork
Lösning
  1.  Sätt tillbaka programväljaren på läge "off" eller 0. Välj sedan program på nytt. 
Orsak
  • Programväljaren är felinställd. Tvättmaskinen startade eventuellt med programväljaren inställd halvvägs mellan två tvättprogram.
  • Was this article helpful?